20/06/2022

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

7η Ημερίδα Παρουσίασης Ερευνητικών Θεμάτων Υποψηφίων Διδακτόρων

5 Ιουλίου 2022

9.30-10.00 ΑΘΗΝΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΎΛΟΥ, The Business of Architecture. The interface between architectural design and tangible architecture.

10.00-10.30 ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ , Avoiding future’s ruins.

10.30-11.00 ΩΤΤΑ ΝΙΚΗ, Παραδείγματα οχυρής κατοικίας 19ου αιώνα στο δυτικό τμήμα της επαρχίας Βοΐου Κοζάνης.

11.00-11.30 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΟΒΓΕΝΗΣ, Προέλευση Ονομασίας Προϊόντος: Αναγνώριση και διασκευή της ελληνικής υπαίθρου.

11.30-12.00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η οικία Φραγκόπουλου στον Μυστρά. Οικοδομική ιστορία και αρχιτεκτονική.

12.00-12.30 ΑΓΓΕΛΑ ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ, Εκδοχές in situ καλλιτεχνικής πρακτικής στο πεδίο

σύζευξης τέχνης και αρχιτεκτονικής: Το παράδειγμα του Dan Graham και της

Maria Nordman.

12.30-13.00 ΒΕΡΜΙΣΣΩ ΜΑΝΟΣ, Hybrid Generative Workflows: Integrating semantic AI-models in architectural pedagogy.

13.00-13.30 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Εμφάνιση της Σύμβασης για τα δικαιώματατου/της καλλιτέχνη/-ιδας κατά τη διάθεση του έργου τέχνης

13.30-14.00 ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΔΕΡΕΚΑ, Προς μία Αειφορική Πόλη: Αστικά Κυκλικά Οικοσυστήματα, Ουτοπίες, Αειφορικά Πρότυπα και Δείκτες στην Αστική Ανάπλαση.

14.00-14.30 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΑ, Ενσωμάτωση του Υδρολογικά Ευαίσθητου Σχεδιασμού σε τυπικό οικοδομικό τετράγωνο στην ελληνική πόλη.

14.30-15.00 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ, Περί Συγγραφής.

Κάθε παρουσίαση θα περιλαμβάνει 20 λεπτά ομιλία και 10 λεπτά συζήτηση

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν διαδικτυακά :

https://upatras-gr.zoom.us/j/5651144241?pwd=VUw4d1FHZysrRGl3cTg5d2FvRUpG...