18/02/2019

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν
4Ο Ε Τ Ο Σ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
A R C _Ο 8 Ο
ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 8
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΤΙΣ 16.00 ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ Σ5
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Ι. ΑΙΣΩΠΟΣ
Γ. ΠΑΝΕΤΣΟΣ
Α. ΣΠΑΝΟΜΑΡΙΔΗΣ
ΕΠΙΣΗΣ :
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ www.uparc1819-ad78.blogspot.com ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/02/19 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ 2018/19. ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΑΦΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΜΕ
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 4 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
up.advanced.design@gmail.com
το αργότερο μέχρι το Σάββατο 23/02/2019 το μεσημέρι.
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΔΥΝΑΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ Ν Α Σ Χ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Ο Υ Ν
Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α Ο Μ Α Δ Ε Σ Τ Ω Ν Δ Υ Ο ( 2 ) Φ Ο Ι Τ Η Τ Ω Ν.
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΘΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ e-mail
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ
ΤΟΥΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ
ΙΣΟΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ)
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ