20/10/2023

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρακάτω αιτήσεις είναι αναρτημένες στο παραγωγικό σύστημα docugate, στο σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr για χρήση από τους προπτυχιακούς φοιτητές:

  1. Αίτηση Αναγνώρισης Μαθημάτων
  2. Αίτηση Αναστολής Φοίτησης Προπτυχιακών Φοιτητών
  3. Αίτηση Βεβαίωσης Περάτωσης Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
  4. Αίτηση Διαγραφής (Συνημμένα: Υπεύθυνη δήλωση διαγραφής)
  5. Αίτηση Εκπρόθεσμης Δήλωσης Μαθημάτων
  6. Αίτηση Επανεξέτασης Προακτέου Βαθμού
  7. Αίτηση Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών (Συνημμένα: Υπεύθυνη Δήλωση Ορκωμοσίας, Αίτηση εγγραφής στο κοινωνικό δίκτυο των αποφοίτων – alumni)
  8. Αίτηση Συμμετοχής στις Κατατακτήριες Εξετάσεις

Η είσοδος  στο σύστημα γίνεται  με το ακαδημαϊκό λογαριασμό των φοιτητών.

Σας γνωρίζουμε ότι η Αίτηση  Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών  υποβάλλεται στον ανωτέρω σύνδεσμο, αφού ανακοινωθούν οι ημερομηνίες  ορκωμοσιών.