18/09/2019

Ανακοίνωση

Θέμα: «Ακροατές Πανεπιστημιακών Μαθημάτων»

Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2019-2020

Οι ενδιαφερόμενοι Ακροατές Πανεπιστημιακών Μαθημάτων

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε έντυπη μορφή

στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ή

ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο: http://www.upnet.gr/audiotioner-application

από 30 Σεπτεμβρίου έως 21 Οκτωβρίου 2019

Από τη Γραμματεία

Σημείωση:

Διευκρινίζεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε να προσφέρει στους ακροατές φοιτητές μόνο τα θεωρητικά μαθήματα του Π.Σ.