19/10/2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τα μαθήματά ARC_E801_Χαρτογραφία_Ι και
ARC_ΕΣ701 Ειδικό Εργαστήριο Χωροταξίας θα διεξάγονται κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ στις
14:30 - 16:30 το πρώτο (ARC_801) και 15:00 - 20:00 το δεύτερο
(ARC_EΣ701).

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ