08/09/2022

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα γίνουν από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Παρακαλούνται, οι νεοεισερχόμενοι να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ΦΕΚ, στην Γραμματεία του Τμήματος 9:00 πμ έως 14:00 μμ.