26/10/2020
Σας ενημερώνουμε ότι στο Πληροφοριακό Σύστημα «Διαύγεια»  έχει αναρτηθεί
πρόσκληση για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία από 1.12.2020 έως
30.11.2021.


Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
<https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΞΕΧ469Β7Θ-ΖΑ3>  
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
<https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΞΕΧ469Β7Θ-ΖΑ3>  
 

Εκ της Γραμματείας της Πολυτεχνικής Σχολής