24/01/2019

 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατατακτηρίων Εξετάσεων

ακαδ. έτους 2018-2019

Α. ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

(βάσει του άρθρου 2, παρ. 8 της αριθ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υ.Α. - ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β΄)

 

α/α

Ονοματεπώνυμο

  1.  

Σαρλάς Κωνσταντίνος

  1.  

Νικολακοπούλου Μαρία

  1.  

Γκόγκα Ελένη

  1.  

Σταυρουλάκη Αφροδίτη-Μαρία

 

            Οι ανωτέρω επιτυχόντες παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (τηλ.: 2610969913), προκειμένου να ενημερωθούν για την εγγραφή τους.

 

Β. ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ *

 (βάσει του άρθρου 75, παρ. 5 και 5α του Ν. 4485/2017 - ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α΄)

α/α

Ονοματεπώνυμο

  1.  

Πάλμου Ουρανία

  1.  

Οικονόμου Χαρίλαος

  1.  

Μαυροκολέα Σοφία

* Οι επιτυχόντες της περ. Β΄ μπορούν να εγγραφούν το ακαδ. έτος 2019-2020 στο α΄ εξάμηνο σπουδών του Τμήματος.

Εκ της Γραμματείας