06/02/2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατατακτηρίων Εξετάσεων

ακαδ. έτους 2018-2019

Α. ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

(βάσει του άρθρου 2, παρ. 8 της αριθ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υ.Α. - ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β΄)

α/α

Ονοματεπώνυμο

Σαρλάς Κωνσταντίνος

Νικολακοπούλου Μαρία

Γκόγκα Ελένη

Σταυρουλάκη Αφροδίτη-Μαρία

Β. ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

(βάσει του άρθρου 75, παρ. 5 και 5α του Ν. 4485/2017 - ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α΄)

α/α

Ονοματεπώνυμο

Πάλμου Ουρανία

Οικονόμου Χαρίλαος

Μαυροκολέα Σοφία

Οι ανωτέρω επιτυχόντες παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (τηλ.: 2610969913), προκειμένου να ενημερωθούν για την εγγραφή τους.

Εκ της Γραμματείας