18/02/2024

Όσες/όσοι ενδιαφέρεστε για το μάθημα επιλογής ARC_E554 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2, παρακαλούμε να εγγραφείτε στο eclass: https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH562/