03/04/2015

Παρακαλούνται οι φοιτητές να ελέγξουν τις δηλώσεις του εαρινού εξαμήνου 2014-15 για τυχόν παραλήψεις -Σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. της 5/1-4-2015 από τούδε και εξής ισχύουν τα παρακάτω:

Δεν είναι δυνατόν να καταχωρηθεί βαθμός σε φοιτητές που δεν έχουν εγγραφεί η/και δεν έχουν κάνει δήλωση μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο ( δεν δίνεται η δυνατότητα πλέον να «κρατείται» ο βαθμός για την επόμενη εξεταστική περίοδο που θα δηλωθεί το εν λόγω μάθημα).

Σε περίπτωση που ο φοιτητής παρακολουθήσει μάθημα που δεν έχει δηλώσει, δεν θα του καταχωρηθεί βαθμός και θα πρέπει να παρακολουθήσει πάλι το μάθημα και να εξεταστεί σε αυτό σε επόμενο εξάμηνο.