23/11/2018

Ενημέρωση Φοιτητών για την άτυπη δήλωση διδάσκοντα για τις

Ερευνητικές & Διπλωματικές Εργασίες

 

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ SAP)

 

Κατόπιν αρκετών οχλήσεων που δεχτήκαμε στη γραμματεία σχετικά με

την άτυπη δήλωση Ερευνητικών και Διπλωματικών εργασιών διευκρινίζουμε ότι:

Όσοι φοιτητές φοιτούν στο 4ο έτος καθώς και στο 5ο έτος καλούνται να δηλώσουν στη Γραμματεία (στο email phondasx@upatras.gr) την επιλογή Επιβλέποντα Καθηγητή Ερευνητικής και Διπλωματικής Εργασίας, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο, τον Αριθμό Μητρώου και τα πέντε ονόματα προτεινομένων επιβλεπόντων κατά σειρά επιλογής.

 

Διαδικασία Επιλογής & Δήλωσης Επιβλέποντα

 

  • Οι φοιτητές που εγγράφονται στο 4ο έτος και στο 5ο έτος θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα μέλη ΔΕΠ ώστε να διερευνήσουν την δυνατότητα συνεργασίας για την εκπόνηση Ερευνητικής και Διπλωματικής εργασίας.

 

  • Οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τουλάχιστον πέντε διδάσκοντες (όχι μόνον έναν!), με σειρά προτίμησης, ώστε να διερευνήσουν τη δυνατότητα εκπόνησης εργασίας μαζί τους. Όσοι φοιτητές έχουν ήδη γίνει δεκτοί για εκπόνηση ερευνητικής/διπλωματικής να αναφέρουν στην γραμματεία από ποιόν έχουν επιλεγεί.
  • Η ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
  • Για τις εργασίες που εκπονούνται ομαδικά αρκεί η αποστολή ενός email με τα παραπάνω στοιχεία και των δύο σπουδαστών.
  • Σε περίπτωση που δεν γίνει δυνατή η επιλογή κανενός από τους πέντε προτεινόμενους επιβλέποντες ή οι φοιτητές δεν αποστείλουν email εντός της προθεσμίας, θα γίνει κατανομή σε επιβλέποντες με κενές θέσεις.
  • Οι φοιτητές που επιθυμούν αλλαγή επιβλέποντα θα πρέπει να στείλουν την ίδια αίτηση, μόνον εφόσον έχουν τη σύμφωνη γνώμη και των δύο διδασκόντων (του προηγούμενου και του προτεινόμενου νέου). Στην αίτηση τους θα πρέπει να αναφέρουν επιπλέον των παραπάνω ότι αιτούνται αλλαγή καθώς επίσης και το όνομα του προηγούμενου επιβλέποντα.

 

Επισημαίνεται ότι: Το μάθημα arc_970 Ερευνητική εργασία μπορούν να επιλέξουν φοιτητές/τριες του 8ου εξάμηνου ή μεγαλύτερου. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 194 δ. μ. για να μπορούν να δηλώσουν ερευνητική εργασία.

Από το 5ο έτος σπουδών και εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η παρακολούθηση μαθημάτων συνολικής βαρύτητας 214 δ.μ. επιτρέπεται η δήλωση του μαθήματος arc_990 Διπλωματική Εργασία 1  και στη συνέχεια  η δήλωση του μαθήματος arc_990 Διπλωματική Εργασία 2.

Η Διπλωματική Εργασία 1 & 2 δηλώνεται μόνο μία φορά και δεν ξαναδηλώνεται μέχρις ότου βαθμολογηθεί.

Ο/Η φοιτητής/ρια μπορεί να παρουσιάσει την διπλωματική του στην τριμελή επιτροπή, μόνο εφ' όσον έχει ήδη εξεταστεί σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα προηγούμενων ετών, τα οποία έπρεπε να ολοκληρώσει σύμφωνα με το ΠΣ και του απομένουν μέχρι την συμπλήρωση των 300 διδακτικών μονάδων για την αποφοίτηση του οι διδακτικές μονάδες που θα πιστωθεί με την ολοκλήρωσης της διπλωματικής εργασίας.

Οι φοιτητές που είναι σε πρόγραμμα Erasmus για χειμερινό εξάμηνο 2018-19 και μπορούν να δηλώσουν την διπλωματική εργασία να αποστείλουν σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην γραμματεία.