12/11/2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Α Π Ο  Τ Η  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α

Ανακοινώνεται ότι όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές και επιθυμούν την αποστολή του διπλώματός τους με courier θα πρέπει μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2020, να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτηση ορκωμοσίας και τα παρακάτω δικαιολογητικά

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση- Δήλωση Ορκωμοσίας (υπάρχει στα συνημμένα έντυπα)
  2. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
  3. Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (μόνο για τους φοιτητές που είχε εγκριθεί βιβλιάριο από τη Γραμματεία)
  4. Υπηρεσιακό Σημείωμα από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που να βεβαιώνει ότι έχουν παραδώσει τη διπλωματική εργασία τους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή  (θα αποσταλει ηλεκτρονικά από την Βιβλιοθήκη)
  5. Υπεύθυνη Δήλωση (Αφορά σίτιση, στέγαση, περίθαλψη και ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης), (υπάρχει στα συνημμένα έντυπα).
  6. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, όσοι δεν έχουν ήδη στείλει (προκειμένου να γίνει έλεγχος του τόπου γεννήσεως του φοιτητή)

Για την προσκόμιση υπηρεσιακού σημειώματος ορκωμοσίας από την Αρχιτεκτονική Βιβλιοθήκη ο φοιτητής/ρια θα πρέπει:

  1. Να έχει επιστρέψει όλα τα βιβλία που έχει δανειστεί
  2. Να μην οφείλει χρήματα από πρόστιμα
  3. Να υποβάλει, το αργότερο έως τις 18 Νοεμβρίου 2020, ηλεκτρονικά την ερευνητική και διπλωματική εργασία του στην ειδική φόρμα που έχει διαμορφωθεί στον παρακάτω σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Τμήματος

http://www.arch.upatras.gr/el/news/news/ilektroniki-ypovoli-diplomatikon-kai-ereynitikon-ergasion-sti-vivliothiki-kai-to-arheio-toy-tampp-6355.html

  1. Να αποστείλει, το αργότερο έως τις 18 Νοεμβρίου 2020, τα έντυπα τεύχη ερευνητικής-διπλωματικής εργασίας με courier στη διεύθυνση της Αρχιτεκτονικής Βιβλιοθήκης :

Αρχιτεκτονική Βιβλιοθήκη
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
Σχεδιαστήριο Σ5, 1ος όροφος

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, 265 00 Ρίο, Πάτρα

Για την ηλεκτρονική υποβολή :

*Σημειώνεται πως πρέπει να ακολουθηθούν με ακρίβεια και ιδιαίτερη προσοχή οι οδηγίες συμπλήρωσης της ως άνω ειδικής φόρμας, προκειμένου να περατωθεί με επιτυχία η όλη διαδικασία*.

Υπενθυμίζεται πως, για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία αποφοίτησης, η παραπάνω διαδικασία είναι υποχρεωτική. Το υπηρεσιακό σημείωμα της Αρχιτεκτονικής Βιβλιοθήκης θα εκδοθεί για τον καθένα ξεχωριστά και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία, με την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω περιγραφομένων βημάτων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, επικοινωνήστε με τη Βιβλιοθήκη στο librarch@upatras.gr, στο elkipour@upatras.gr ή στους αριθμούς 2610996189 και 2610996190

Εκ μέρους της Αρχιτεκτονικής Βιβλιοθήκης

Διευκρινίζεται ότι, όποιος δεν καταθέσει τα παραπάνω δικαιολογητικά μέχρι τις 20/11/2020 δε θα παραλάβει το δίπλωμά του.