28/09/2023
 
Το μάθημα επιλογής του 7ου, 9ου εξαμήνου, ARC_ΓΕ024 «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» του Τμήματος Γεωλογίας θα ξεκινήσει την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 και θα πραγματοποιείτε κάθε Δευτέρα και ώρα από 14:00 έως 17:00.
 
Ο Διδάσκων
Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής