31/10/2023

Ανακοινώνεται ότι η Ορκωμοσία των Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματός μας θα γίνει στις 12 Δεκεμβρίου 2023,

ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. στο Αμφιθέατρο Ι-1, του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Παρακαλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους, να υποβάλλουν Αίτηση Ορκωμοσίας,

μέσω του πανεπιστημιακού τους email χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://eservice.upatras.gr/

 

Παρακαλούμε δείτε την επισυναπτόμενη ανακοίνωση.

 

Από τη Γραμματεία