25/09/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2018 των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ στο Τμήμα μας, ότι μπορούν από 26 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2018 να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος eggrafes.upatras.gr προκειμένου να συμπληρώσουν λοιπά στοιχεία που τους ζητούνται και να αναρτήσουν σε μορφή pdf.

  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό Γέννησης
  3. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ
  4. Μία Φωτογραφία τύπου ταυτότητας

(Σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας στο site του Πανεπιστημίου Πατρών και επιπλέον θα αποσταλεί από το Ψηφιακό Άλμα με μαζικό μήνυμα στους εν λόγω φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Μετά την συμπλήρωση των στοιχείων τους στο eggrafes.upatras.gr οι φοιτητές του Τμήματός μας καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία (μετά από τρεις ημέρες) και με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους, να παραλάβουν τους κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγγραφής τους στο Τμήμα.

Για εξαιρετικούς λόγους, που καθιστούν αδύνατη την αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία μας και μόνο για εξαιρετικούς λόγους, ο φοιτητής πρέπει να απευθυνθεί στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του, υποβάλλοντας θεωρημένη ( για τη γνησιότητα της υπογραφής του) αίτηση στη Γραμματεία μαζί με αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητάς του, προκειμένου να του χορηγηθούν οι απαραίτητοι κωδικοί πρόσβασης.

 

Από τη Γραμματεία