16/10/2018

Οι παραδόσεις του μαθήματος "Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς & Επιστήμονες" θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 25/10/2017. Η ώρα του μαθήματος είναι 09:00-12:00 και θα πραγματοποιείται στην αίθουσα ΠΑΜ4 του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.