30/09/2022

Η διδακτική ομάδα του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 7/9 αποτελείται από τους Γ. Αίσωπο, Δ. Γιαννίση, Κ. Γρίβα, Π. Δραγώνα (συντονιστής), Δ. Κατσώτα, Γ. Πανέτσο, Λ. Παπαλαμπρόπουλο, Α. Ρόδη.
Οι περιγραφές των θεμάτων κάθε ομάδας θα αναρτηθούν στο eClass του μαθήματος την Τετάρτη 5.10 και οι δηλώσεις επιλογής διδάσκοντα θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι το πρωί του Σαββάτου 8.10 (9.00πμ).
Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Τρίτη 11.10 και την Τετάρτη 12.10. Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για την ημέρα και ώρα της πρώτης συνάντησης κάθε ομάδας.
Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής σε ομάδα υπάρχουν στο eClass του μαθήματος:
https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH564/