05/10/2015

Προκειμένου να ξεκινήσουν κανόνικά τα μαθήματα Επιλογής & τα Ειδικά Εργαστήρια και μέχρι να ανοίξουν οι δηλώσεις παρακαλείστε να στείλετε e-mail στους διδάσκοντες ή εναλλακτικά την Τρίτη το πρωί θα αναρτηθεί λίστα μαθημάτων στη Γραμματεία και θα μπορείτε να συμπληρώσετε το όνομά σας κάτω από το αντίστοιχο μάθημα.