02/12/2015

Η προκήρυξη του μεταπτυχιακού προγράμματος «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα δημοσιευθεί τον Απρίλιο του 2016.