23/11/2018

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

 

Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής, λόγω αδελφών προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε διαφορετική πόλη από την πόλη μόνιμης κατοικίας των γονέων, στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής με όλα τα αναφερόμενα σε αυτήν δικαιολογητικά.

Επιπλέον παρακαλούμε να προσκομίσετε πιστοποιητικό γέννησης, φωτοαντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας, καθώς και έντυπο με το ΑΜΚΑ σας.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών, θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 26/11/2018 έως και την Πέμπτη 29/11/2018 στη Γραμματεία του Τμήματος από 09:00-12:00.

Για την υποβολή των δικαιολογητικών οι υπό μετεγγραφή φοιτητές του συνημμένου αρχείου θα προσέλθουν προσωπικά ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗ

ΑΝΝΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΚΙΟΡΤΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)

ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)

ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ

ΜΙΧΑΕΛΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)