12/03/2020

Πάτρα, 11 Μαρτίου 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προς :Tα Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

 

Αγαπητές/Αγαπητοί,

H ενημέρωση θα προκύπτει ανάλογα με τα δεδομένα, τα οποία αλλάζουν συνεχώς.

Σήμερα υπήρξε συνάντηση της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πατρών με τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο παρουσία μου, και καταλήξαμε σε οδηγίες που θα ανακοινωθούν από την Επιτροπή.

Για κάθε πρόβλημα που θα αντιμετωπίζετε θα απευθύνεστε στην ιατρό εργασίας κ. Δήμητρα Τριανταφύλλου και στον ΕΟΔΥ στο τετραψήφιο νούμερο 1135.

Σε περίπτωση που παρουσιάσετε οποιοδήποτε σύμπτωμα ίωσης απομονώνεστε στο σπίτι σας και ενημερώνετε τον ΕΟΔΥ.

Σε συνάντηση με τους Γενικούς Διευθυντές των υπηρεσιών μας, αποφασίσαμε (όπως συνιστά και η εγκύκλιος του Υπουργείου) να αποφεύγεται η συνάθροιση πολλών ατόμων στον ίδιο χώρο εργασίας και να συζητήσετε τη δυνατότητα διαφορετικών ωραρίων εργασίας.

Έχει ήδη ανακοινωθεί και επαναλαμβάνεται ό,τι μέλη ΔΕΠ, φοιτητές και όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν με τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστήμιου Πατρών, θα επικοινωνούν μέσω τηλεφώνου και email, ώστε να αποφεύγονται οι συναθροίσεις.

Όσον αφορά στο χώρο πρωτοκόλλου τις κεντρικής Διοίκησης, εδόθησαν οδηγίες για τη δημιουργία ειδικής κατασκευής, που θα προφυλάσσει τους εργαζόμενους.

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών φροντίζει για την ουσιαστική συμμετοχή της στη πρόληψη διάδοσης του κορωνοϊού. Επομένως δεν περιόρισε τις ενέργειες της ‘στο κλείσιμο των μπαρών του Πανεπιστημίου’ (όπως αναφέρεται σε ορισμένη ανακοίνωση).

Η Διοίκηση, σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ, τους συναδέλφους μέλη ΔΕΠ από το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και την εξαιρετική συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας και της επιστασίας καθαριότητας και φύλαξης, ολοκλήρωσε την δημιουργία εργαστηρίου Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων παραγόντων, στις βασικές επιστήμες του Ιατρικού Τμήματος, εντός τριών ημερών.

Παράλληλα ετοιμάζεται η λειτουργία διαγνωστικού εργαστηρίου για τον COVID-19 στο Μικροβιολογικό εργαστήριο του ΠΓΝΠ.

Ευχαριστούμε όλους για την προσφορά τους.

Η Διοίκηση, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, και το ΕΑΠ, εξετάζει τις δυνατότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ έχουν ήδη δοθεί οδηγίες για τις παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών, ΠΜΣ εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών, εξ αποστάσεως.

 

Η Πρύτανις

Καθηγήτρια Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου