08/11/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Οι φοιτητές με εκκρεμότητες στο μάθημα μπορούν να παραδώσουν την εργασία  «THE BIGGER SPLASH” τη Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 στην αίθουσα  Α96+ τις ώρες 12:00 – 13:00.

Α.ΣΠΑΝΟΜΑΡΙΔΗΣ