05/05/2018

Αναρτήθηκε η ανακοίνωση του Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με θέμα: "Η τρέχουσα κατάσταση και οι προοπτικές του ΤΑΜΠΠ 2018-2019".