02/10/2023

 

Επισυνάπτουμε το Πρόγραμμα των Παρουσιάσεων για την 8η Διημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων στις 11 & 12  Οκτωβρίου 2023.

 

Από τη Γραμματεία