17/03/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Πάτρα, 16 Μαρτίου

2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID – 19

 

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί

φοιτητές,

 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών με βάση τις οδηγίες της ελληνικής πολιτείας συνεκτίμησε τις συνθήκες που διαμορφώνονται από την επιδημία του

ιού Covid-19. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογήθηκαν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για πραγματοποίηση των μαθημάτων προπτυχιακού και

μεταπτυχιακού επιπέδου με βάση σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εφαρμογή του συστήματος εκκινεί σήμερα Δευτέρα

16/3/2020, με στόχο έως το τέλος της εβδομάδας το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθημάτων του Πανεπιστημίου μας να γίνεται με αυτό τον τρόπο.

 

Οδηγίες

 

(α) Η παρακολούθηση των εξ αποστάσεως διαλέξεων των επιμέρους μαθημάτων γίνεται με το λογισμικό Skype for Business.

Οδηγίες χρήσης θα βρείτε στον ακόλουθο

σύνδεσμο: https://sfb.sites.upnet.gr [1]

 

(β) Για κάθε διάλεξη, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα διαφορετικό σύνδεσμο, τον οποίο θα βρίσκετε στο αντίστοιχο μάθημα στο eclass από το

διδάσκοντα καθηγητή σας.

 

Σε κάθε περίπτωση το Πανεπιστήμιο Πατρών, ακόμη και μέσα σε αυτές τις συνθήκες, θα εξαντλήσει όλα τα

διαθέσιμα τεχνικά μέσα και θα κινητοποιήσει όλους τους δυνατούς ανθρώπινους πόρους προκειμένου να

εκπληρώσει στο ακέραιο την αποστολή του και να σταθεί δίπλα στους φοιτητές και τις οικογένειές τους.

 

Εκ μέρους της Επιτροπής,

Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών

και Διεθνών Θεμάτων

Καθηγητής Νικόλαος Καραμάνος

 

--

 

Links:

------

[1] https://sfb.sites.upnet.gr/