24/03/2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Πάτρα, 24 Μαρτίου 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID – 19

 

Η Επιτροπή στην 7η συνεδρίασή της, τη Δευτέρα 23/3/2020, συνεκτίμησε τα δεδομένα από την πρώτη ημέρα μετάπτωσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας στο σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατέληξε στα ακόλουθα σημεία για την ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας του Ιδρύματος.
Από το πρωί της Δευτέρας 23/3/2020 ξεκίνησε η προσφορά μεγάλου αριθμού θεωρητικών μαθημάτων και του θεωρητικού μέρους των εργαστηριακών μαθημάτων σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. Όπως ήταν αναμενόμενο, παρατηρήθηκαν προβλήματα τεχνικής φύσεως, τα οποία διαπιστώθηκε ότι οφείλονταν στην υπερφόρτωση των συστημάτων διεθνώς καθώς και στην υπερφόρτωση των συστημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το Τμήμα Δικτύων έγιναν όλες οι απαραίτητες διευθετήσεις προκειμένου να επιλυθούν εκείνα προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν στο επίπεδο του Ιδρύματος:

  • Λίγο μετά την έναρξη των μαθημάτων το πρωί παρουσιάστηκε πρόβλημα στη σύνδεση αρκετών χρηστών, κυρίως φοιτητών. Για την επίλυση του προβλήματος έγινε αναβάθμιση σε νέα έκδοση της υποδομής ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης (Shibboleth) και πενταπλασιάστηκε ο αριθμός των ταυτόχρονα εξυπηρετούμενων χρηστών ώστε να επιτευχθεί η ομαλότερη σύνδεση μεγαλύτερου αριθμού χρηστών στο Skype for Business.
  • Το σύστημα ασύγχρονης εκπαίδευσης (eclass), λόγω αυξημένης χρήσης τέθηκε εκτός λειτουργίας για λιγότερο από μία ώρα. Το πρόβλημα επιλύθηκε με τον διπλασιασμό των ενεργών συνδέσεων στη βάση δεδομένων του και έκτοτε δεν σημειώθηκαν δυσλειτουργίες μέχρι τη λήξη και των τελευταίων μαθημάτων της ημέρας.
  • Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκε το πρόβλημα διακοπής της σύνδεσης, είτε για μέλη του διδακτικού προσωπικού είτε για φοιτητές. Αυτό είναι κάτι που, σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, συμβαίνει σε αρκετά συστήματα σύγχρονης εκπαίδευσης αυτή την περίοδο. Συνιστάται σε αυτές τις περιπτώσεις η άμεση επανασύνδεση μέσω του συνδέσμου του μαθήματος και παρακαλούνται τα μέλη του διδακτικού προσωπικού να ενημερώνουν τους φοιτητές για αυτή τη δυνατότητα κατά την έναρξη των μαθημάτων.

Επισημαίνεται ότι για τη σύνδεση στο Skype for Business δεν απαιτείται η χρήση της υπηρεσίας OpenVPN, η χρήση της οποίας καλό είναι να αποφεύγεται για το μεταβατικό διάστημα. Συνιστάται επίσης να μην υπερφορτώνεται το σύστημα ασύγχρονης εκπαίδευσης (eclass) με αρχεία βίντεο και με αρχεία για τα οποία μπορεί να δίνονται σύνδεσμοι.

Προκειμένου να υπάρξει μια πλήρης αποτίμηση της κατάστασης και να δρομολογηθούν οι ενέργειες βελτίωσης που θα κριθούν αναγκαίες καλούνται τα Τμήματα να:

  • προχωρήσουν σε πλήρη αποτύπωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τις πρώτες ημέρες λειτουργίας.
  • εξετάσουν όλες τις δυνατότητες για αποφόρτιση της λειτουργίας τις ώρες αιχμής εξαντλώντας τις δυνατότητες σε επίπεδο ωρολογίου προγράμματος (όπως: επιμήκυνση ως προς τις ώρες, διεύρυνση ωραρίου, αξιοποίηση κενών λόγω εργαστηριακών μαθημάτων που δεν διεξάγονται).

Οφείλονται θερμές ευχαριστίες στο σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας, ιδιαίτερα όμως στα μέλη του διδακτικού προσωπικού που υπό πρωτόγνωρα αντίξοες συνθήκες πραγματοποίησαν σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων, στο Τμήμα Δικτύων για τη συνεχή υποστήριξη και τις άμεσες τεχνικές λύσεις κατά το πρώτο τετράωρο της μετάπτωσης και τους τεχνικούς υπευθύνους Τμημάτων. Οφείλονται επίσης, ευχαριστίες στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που με την ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή τους προσέδωσαν αξία σε αυτό το εγχείρημα. Η πανεπιστημιακή κοινότητα σήμερα ξεκίνησε να κερδίζει το στοίχημα της συνέχισης της εκπαιδευτικής λειτουργίας εν μέσω της επιδημίας Covid-19, της αναστολής λειτουργίας και της απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στις 20/3 βρίσκονταν εκτός εκπαιδευτικών δομών περισσότεροι από 1.250 εκ. εκπαιδευόμενοι, όλων των τύπων και βαθμίδων εκπαίδευσης σε 124 χώρες, εκ των οποίων περισσότεροι από 200 εκ. εκτιμάται ότι σπουδάζουν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αν και στις επόμενες ημέρες συνεχιστεί με την ίδια ένταση η προσπάθεια που γίνεται από την πανεπιστημιακή μας κοινότητα, πολύ σύντομα θα έχει επιτευχθεί η συνέχιση των σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατά την περίοδο της τρέχουσας κρίσης.

Η Επιτροπή μελετά με ιδιαίτερη προσοχή τις προτάσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού, αξιοποιεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία που συσσωρεύεται ήδη από την εβδομάδα πιλοτικής εφαρμογής, συνεκτιμά τα προβλήματα που παρουσιάζονται διεθνώς σε παρόμοιες μεταπτώσεις και έως το τέλος της πρώτης εβδομάδας πλήρους μετάπτωσης θα είναι σε θέση να υποβάλλει στα αρμόδια θεσμικά όργανα συγκεκριμένες προτάσεις, συμπληρωματικές ρυθμίσεις και εναλλακτικά σχέδια για την ενίσχυση και την αναβάθμιση του συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου μας.

 

Εκ μέρους της Επιτροπής,
Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Καθηγητής Νικόλαος Καραμάνος