03/02/2020

Παρακαλούμε δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα  σχετικά με « Ανακοίνωση της Πρεσβείας της Τσεχίας που αφορά στη συνεργασία Ελλάδας -Τσεχίας στο πλαίσιο του Διμερούς Προγράμματος Μορφωτικών Ανταλλαγών»