05/02/2014

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 20 και 21/2/2014 ημέρα Πέμπτη και Παρασκευή, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Σχεδιαστήριο Σ1, Σ5).

Αναλυτικότερα στο συνημμένο αρχείο.