05/02/2014

Οι φοιτητές/τριές μπορούν να συμβουλεύονται τα μέλη ΔΕΠ για θέματα σπουδών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Αριθμός μητρώου Μέλος ΔΕΠ

Α.Μ. 211503 έως 211544 Κατσώτα Δήμητρα

Α.Μ. 211545 έως 211585 Γρίβας Κωνσταντίνος

Α.Μ. 211586 έως 211629 Μπαμπασίκας Πέτρος

Α.Μ. 211630 έως 211667 Πρωΐμου Αγάπη