18/03/2014

ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 8 ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΚΙΣΕ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ.

ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 8. ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ.