26/06/2014

Καλούνται οι φοιτητές που επελέγησαν για το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης σε συνάντηση, την Παρασκευή 27/06/2014 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνελεύσεων του Τμήματος για ενημέρωση και παραλαβή εντύπων.

Η παρουσία σας είναι απαραίτητη.

Σε περίπτωση κωλύματος επικοινωνήστε με την γραμματέα του Προγράμματος

Αντωνία Παναγοπούλου ( , 6947001505).