01/10/2014

Ο σύνδεσμος "http://www.arch.upatras.gr/#/study/undergraduate/" της επίσημης ιστοσελίδας του Τμήματός μας βρίσκεται υπό ενημέρωση: τα νέα syllabi (2014-15) των μαθημάτων, οι συντονιστές και η διδακτική ομάδα θα ανακοινωθούν άμεσα.