02/09/2015

Οι φοιτητές που αιτούνται για έκδοση πιστοποιητικών μέσω του https://progress.upatras.gr πρέπει απαραίτητα να κάνουν ανανέωση εγγραφής. Η περίοδος ανανέωσης εγγραφής είναι από 1/9/2015 μέχρι 31/10/2015.