23/02/2015

Καλούνται όλοι οι φοιτητές του τμήματος από 17/2/2015 μέχρι και 31/03/2015 να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά (ηλεκτρονική γραμματεία) την εγγραφή τους στο εαρινό εξάμηνο. Πιστοποιητικά θα χορηγούνται αφού πρώτα έχει γίνει η ανανέωση εγγραφής.

Η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του http://www.upatras.gr/el/e-upatras

2. Μπαίνετε στον σύνδεσμο που υπάρχει στο κάτω αριστερό μέρος της ιστοσελίδας και γράφει «Ηλεκτρονική Γραμματεία»

3. Πληκτρολογείτε τους κωδικούς σας

4. Κάνετε την ανανέωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ!