31/08/2020

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ.

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι Διδάκτορες του τμήματος να προβούν σε ανανέωση εγγραφής, μέσω στης ηλεκτρονικής Γραμματείας https://progress.upatras.gr/, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η πλατφόρμα θα μείνει ανοικτή για το χρονικό διάστημα 01/09/2020 μέχρι 30/09/2020.

Ανανέωση εγγραφής πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές όπως :

  • εξερχόμενοι ERAMUS
  • όλοι επι πτυχίω φοιτητές
  • οι φοιτητές που θα παρουσιάσουν την διπλωματική τους τον Οκτώβριο 2020.

Διευκρινίζεται ότι δεν πραγματοποιηθεί η ανανέωση εγγραφής δεν μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά ή να γίνει οποιαδήποτε εργασία στην ηλεκτρονική Γραμματεία (αναβαθμολόγηση, βαθμολόγηση κ.α.).

Οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν σε επόμενο χρονικό διάστημα το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα.