03/09/2019

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Σ.

Καλούνται οι προπτυχιακοί και υποψήφιοι Διδάκτορες φοιτητές του τμήματος να προβούν σε ανανέωση εγγραφής, μέσω στης ηλεκτρονικής Γραμματείας https://progress.upatras.gr/, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο χρονικό διάστημα 01/09/2019 μέχρι 30/09/2019.

Αν δεν γίνει ανανέωση εγγραφής δεν μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά ή να γίνει οποιαδήποτε εργασία στην ηλεκτρονική Γραμματεία (αναβαθμολόγηση κ.α.).

Οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν σε επόμενο χρονικό διάστημα το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα.