03/09/2018

Καλούνται οι προπτυχιακοί και  μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος να προβούν σε ανανέωση εγγραφής, μέσω στης ηλεκτρονικής Γραμματείας https://progress.upatras.gr/,  για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκό έτος 2018-19

στο χρονικό διάστημα 01/09/2018 μέχρι 30/09/2018.

Αν δεν γίνει ανανέωση εγγραφής δεν μπορούν  να εκδοθούν πιστοποιητικά.

Οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν σε επόμενο χρονικό διάστημα το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα.