05/08/2022

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ.

Καλούνται οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος να προβούν σε ανανέωση εγγραφής, μέσω στης ηλεκτρονικής Γραμματείας https://progress.upatras.gr/, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Η πλατφόρμα θα  είναι ανοικτή για το χρονικό διάστημα από 01/09/2022 μέχρι και 31/10/2022.

Ανανέωση εγγραφής πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές όπως :

εξερχόμενοι ERAMUS

όλοι οι επί διπλώματι φοιτητές

οι φοιτητές που θα παρουσιάσουν τη διπλωματική τους εργασία τον Οκτώβριο 2022.

Διευκρινίζεται ότι αν δεν πραγματοποιηθεί ανανέωση εγγραφής στο χειμερινό εξάμηνο, δε θα μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά ή να γίνει οποιαδήποτε εργασία στην ηλεκτρονική Γραμματεία (αναβαθμολόγηση, βαθμολόγηση κ.α.).

Από τη Γραμματεία