05/10/2023

Για τα μαθήματα που δεν θα πραγματοποιηθούν στις 09.10.2023 και 16.10.2023, θα γίνει αναπλήρωση στις 10.10.2023 και 17.10.2023 αντίστοιχα, 9:00-11:00 στο Σ5.

Για την εγγραφή στο eclass ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH621/

For the courses that will not take place on 09.10.2023 and 16.10.2023, a replacement will be made on 10.10.2023 and 17.10.2023 respectively, 9:00-11:00 at Σ5.

To register for eclass, follow the link https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH621/