15/07/2021

α του παρόντος σας διαβιβάζουμε τις
με Α.Π.: 85775/Ζ1/15-7-2021 και 85759/Ζ1/15-7-2021
Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων χωρίς
διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου
Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου
(διδακτορικές) στο εξωτερικό και στο
εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και
2018-2019 από τα έσοδα των κληροδοτημάτων
ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ και ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ,
που υπάγονται στην άμεση διαχείριση
του Υπουργείου Οικονομικών,
προκειμένου να λάβουν γνώση οι
ενδιαφερόμενοι.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την
Δευτέρα 6-9-2021 έως και τη Δευτέρα 15-11-2021.

Παρακαλώ, δείτε τα επισυναπτόμενα