02/09/2021

Δια του παρόντος σας διαβιβάζουμετην
με Α.Π.: 101178/Ζ1/17-8-2021 Προκήρυξη επιλογής
υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές

Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή
Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο
εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από
τα έσοδα του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ
ΣΟΥΤΣΟΥ,

που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του
Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να
λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την
Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 έως και την
Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021.