05/04/2023

Δια του παρόντος σας διαβιβάζουμε:

1. την υπ’ αριθμ. 34855/Ζ1/27-3-2023 Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2020- 2021 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών,

2. την υπ’ αριθμ. 34867/Ζ1/27-3-2023 Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023 έως και την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023.

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

e-mail: klirodotimata@minedu.gov.gr

Παρακαλώ, δείτε τα επισυναπτόμενα