11/12/2018

Τα μαθήματα αυτής της εβδομάδας 11,12,13 / 12 δυστυχώς αναβάλλονται.
Παρακαλώ πολύ να ενημερώνεστε από τις αναρτήσεις στο DROPbox για το
πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας και τις οδηγίες για την «ενδιάμεση
παρουσίαση» της Τετάρτης 19/12/2018. 

Τρίτη 18/12 θα είμαι στο γραφείο από
πρωί για συμβουλές και διορθώσεις.

Ο διδάσκων

Σπανομαρίδης Αθανάσιος