30/10/2019

Ανεξάρτητη Σπουδή (4 ECTS, για φοιτητές 5ου εξαμήνου και άνω)
Γιάννης Αίσωπος, Πέτρος Κουφόπουλος, Γεώργιος Πανέτσος

ΠΑΤΡΑ 1821/2021
Η πρώτη συνάντηση
θα γίνει
την Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2019,
και ώρα 19:30,
στο Σ5