17/12/2020
Το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων ενημερώνει τους
ενδιαφερόμενους ότι οι αιτήσεις για
χορήγηση κατ' εξαίρεση
μετεγγραφής/μετακίνησης, για ιδιαίτερα
σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές
περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄) και της με αριθμό 148236/Ζ1/30-10-2020 (Β΄ 4806) υπουργικής απόφασης, υποβάλλονται από την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020._

_Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τον
φοιτητή αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην
ειδική εφαρμογή https://transfer.it.minedu.gov.gr [1] (κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφές) ή μέσω του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, χρησιμοποιώντας τους Ιδρυματικούς κωδικούς (username) και (password)._

_Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν
τους επικαλούμενους λόγους για
χορήγηση κατ΄ εξαίρεση
μετεγγραφής/μετακίνησης ακαδημαϊκού
έτους 2020 - 2021, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο από τον φοιτητή και μία μόνο φορά σε ένα ενιαίο αρχείο στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων "MyDocs", χρησιμοποιώντας κωδικό χρήστη
(username) και συνθηματικό (password) της Α.Α.Δ.Ε.
(TAXISnet)._

_Στην ειδική εφαρμογή των κατ' εξαίρεση
μετεγγραφών είναι διαθέσιμες οι
οδηγίες χρήσης σχετικά με τη
διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής
αίτησης και της ηλεκτρονικής υποβολής
των σχετικών δικαιολογητικών που
τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και
εξαιρετικές περιπτώσεις._

_Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά
πρέπει να επισυναφθούν εν συνεχεία της
οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής
αίτησης, με τον τρόπο που αναφέρεται
παραπάνω._

_Ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική
εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων
για χορήγηση κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφής
δύναται να ανοίγει κατά τη διάρκεια του
ακαδημαϊκού έτους, σε ημερομηνίες που
θα ανακοινώνονται από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων με σχετικό
Δελτίο Τύπου.__"_

Το εν λόγω κείμενο του Δελτίου Τύπου
βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα
του ΥΠΑΙΘ
(https://www.minedu.gov.gr/news/47284-11-12-20-apo-tis-15-dekemvriou-eos-tis-23-dekemvriou-oi-aitiseis-kat-eksairesi-meteggrafon-metakiniseon).