09/06/2020

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 78/9778 18/03/2020 απόφαση της Πρυτάνεως για την εξυπηρέτηση του κοινού από τις μονάδες του ΤΑΜΠΠ, αναρτώνται τα εξής Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Γραμματεία :

Φιλιπποπούλου Χρυσούλα 2610969913

Χριστοδούλου Ξενοφών 2610962891

 

Υπολογιστικό Κέντρο: Καρακάσης Μένιος 2610962892

 

Βιβλιοθήκη: Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2610996189

 

Επισυναπτόμενα αρχεία : Η απόφαση της Πρυτάνεως & ΦΕΚ 2168/4 Ιουνίου 2020