13/03/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας διάδοσης του κορωνοϊού, η επικοινωνία, υποβολή και διεκπεραίωση των αιτημάτων/υποθέσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο των ενδιαφερομένων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και του κοινού, θα πραγματοποιείται εφεξής εξ’ αποστάσεως, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικής αποστολής, προς αποφυγή συνάθροισης μεγάλου αριθμού ατόμων σε χώρους και γραφεία των διοικητικών οργανικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των Γραμματειών (Τμημάτων και Σχολών) και των αυτοτελών μονάδων του Ιδρύματος.

Aυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των πολιτών που απευθύνονται προς τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία και ραντεβού σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τηλέφωνα επικοινωνίας Γραμματείας: 2610- 969913, 962891, 997553, 969354

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι νεοτέρας.

Σας επισυνάπτουμε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» για ενημέρωσή.

Από τη Γραμματεία