06/12/2017

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Καλούνται οι δικαιούχοι ενστάσεων μετεγγραφής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 να υποβάλλουν την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής με όλα τα αναφερόμενα σε αυτήν δικαιολογητικά.

Επιπλέον παρακαλούμε να προσκομίσετε πιστοποιητικό γέννησης και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών, θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 6/12/2017 έως και την Παρασκευή 8/12/2017 στη Γραμματεία του Τμήματος από 09:00-12:00.

Για την υποβολή των δικαιολογητικών οι υπό μετεγγραφή φοιτητές του συνημμένου αρχείου θα προσέλθουν προσωπικά ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΗΔΟΝΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΑΣΤΕΡΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)

ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ

ΑΧΙΛΛΕΥΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)

ΚΑΜΠΟΥΡΗ

ΑΝΘΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

ΚΟΥΤΙΒΑ

ΛΕΥΚΟΘΕΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

ΜΑΚΑΡΙΓΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΑ - ΕΙΡΗΝΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

ΜΑΡΜΑΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΣΟΛΩΜΟΥ

ΑΝΝΑ- ΔΑΝΑΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)