16/02/2018

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατατακτηρίων Εξετάσεων

ακαδ. έτους 2017-2018

 

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

(βάσει του άρθρου 2, παρ. 8 της αριθ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υ.Α. - ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β΄)

 

α/α

Ονοματεπώνυμο

  1.  

Αστέρη Μαριάνθη

  1.  

Τσιχλάκη Ολυμπία

 

 

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

(βάσει του άρθρου 75, παρ. 5 και 5α του Ν. 4485/2017 - ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α΄)

 

α/α

Ονοματεπώνυμο

  1.  

Τριανταφυλλοπούλου Βασιλική

  1.  

Ιατρού Ευαγγελία

  1.  

Χρυσανθοπούλου Αθανασία

  1.  

Καρτέρη Γεωργία

 

 

 

Εκ της Γραμματείας